2013. november 26., kedd

[Második világháborús harckocsizó hősök. (sorozat).] 1. - Kurt Knispel a "méltóbb rang nélküli törzsőrmester", az egyik "legnagyobb" harckocsizó legenda.


"Kurt Knispel - aki a harckocsi hadviselésben kb. a légi hadviselés ászának, Red Baronnak a megfelelője volt.

Miután befejezte tanulmányait egy autógyárban, Knispel jelentkezett a Német Hadseregbe, mint leendő páncélos, 1940-ben. A kiképzését követően az első csatát 20 évesen, 1941-ben vívta.

168 igazolt (és emellett 195 nem igazolt) győzelmével Knispel volt a legeredményesebb tank ász a II. Világháborúban, még 3000m-ről is kilőtt T-34-est.
Elvileg az összes német harckocsin szolgált mint töltő, lövész és parancsnok. Megkapta a az Elsőosztályú Vaskeresztet az 50. ellenséges tank felett aratott győzelem után, majd az Arany Harckocsizó jelvényt a 100. csatája után.
Amikor a 126. tankot kilőtte (másik 20 nem igazolt győzelemmel együtt) az Arany Német Keresztre terjesztették fel. Ő volt az egyetlen nem hivatásos harckocsizó tiszt.
Tigris I és később Tigris II parancsnokaként további 42 ellenséges tankot lőtt ki.
Annak ellenére, hogy többször is felterjesztették rá, sosem kapta meg a Lovagkeresztet, amely kijárt a legtöbb német tank ásznak.
Őt nem nagyon érdekelte ez, sőt, amikor vita volt arról, hogy ki lőtt ki egy adott tankot, akkor ő mindig visszavonult és másnak adta a dicsőséget.
A lassú előléptetések okai között szerepelt a magasrangú náci tisztekkel való összetűzései, egyszer emgtámadott egy magasabb rangú tisztet amikor az kegyetlenkedni kezdett szovjet hadifoglyokkal. Emellett mindig hosszabb volt a haja és szakálla a megengedettnél és tetoválása is volt. Ez alapján azonosították később, amikor megtalálták egy névtelen sírban az osztrák-Cseh határ közelében.

Maradványait 2013-ban helyezték a Hősök Központi Temetőjébe."Általában a második világháború, a német fegyveres erők, vagy akár a páncélosok és azok hadviselése iránt érdeklődők bizonyára ismerik Michael Witmann nevét. Ugyancsak sokan vannak, akik már hallottak Ernst Barkmannról, vagy Otto Cariusról. Ugyanakkor érdekes módon minden idők legtöbb ellenséges páncélos megsemmisítését elérő férfiúról annál kevesebben.

Kurt Knispel törzsőrmesterről, aki halálakor 168 igazolt és 27 igazolatlan kilövéssel rendelkezett, amiből 42-t harckocsi-parancsnokként, 126-t pedig lövegirányzóként ért el szinte alig lehet adatot, vagy éppen olyan fényképet találni ami őt ábrázolja, vagy egyáltalán kapcsolódik a személyéhez (a három Knispelt ábrázoló kép mellett a blogbejegyzésben szereplő másik öt, az alakulatához az 503-asokhoz köthető). Ugyan jelent meg róla életrajzi könyv, de az angol wikipedia is alig ír róla valamit, a német meg jószerével csak az életrajzi és szolgálati adatokat közli. Pedig nem csak kiemelkedő eredményei, hanem azért is érdeklődésünkre tarthatna számot, mivel harcolt hazánk területén is.


Úgy gondolom, élete és katonai pályafutása megérdemli, hogy amennyire tőlem telik megemlékezzek róla, és egy kicsit rá irányítsam a figyelmet, amely sajnos nagyon sok, amúgy a téma iránt érdeklődő előtt is árnyékban maradt.

Kurt Knispel 1921. szeptember 20-án szudétanémetként, az akkor Csehszlovákiához tartozó Salisovban (Salisfeld) született. Egész gyerekkorát ezen a vidéken töltötte viszonylag gondtalan nyugalomban a szomszédos Niklasdorfban. Közepes testalkatú, szélesvállú, hosszúhajú ifjú volt, amely külső jellegzetességeit később katonai pályafutása során is megőrzött.

1940-ben, miután szakmát szerzett egy autógyárban jelentkezett a német fegyveres erőkhöz, azon belül is a további életét meghatározó páncélos csapatokhoz.

Bevonulása után a minden német katona számára kötelező alapkiképzés után az alsó-sziléziai Saganban található páncélos kiképző zászlóaljhoz került, ahol megtanították a Pz.I, Pz.II és Pz.IV harckocsik kezelésére.

A páncélos ismeretek elsajátítása után, 1940. október 1-én hadsereg 12. páncéloshadosztályának 29. páncélosezredének 3. századához vezényelték, ahol töltőkezelő lett egy Pz.IV-en. Ezután további szaktanfolyamokon vett részt, amelyek 1941. június 11-ére értek véget, épp időben, hogy Knispel elfoglalja a helyét a Barbarossához felsorakozó német harckocsizók ezrei között.

Knispel első harci beosztását, Hellman hadnagy parancsnoksága alatt álló Pz.IV-ben, mint irányzó kezdte meg. Első bevetését a 3. Panzergruppe alárendeltségében lévő LVII. páncéloshadtest kötelékében teljesítette. Ezután több, mint egy év szakadatlan harc következett keleten. A Jarzevo folyótól eljutott keletre Sztálingrád kapujáig, de az északi Leningrádtól, a déli Kaukázusig sokfelé megfordult a keleti front harcaiban.

1943. januárjának végén Knispel hazatért Putlosba, hogy kiképzést kapjon az akkori idők legerősebb harckocsijára a Tiger I-re. Ekkor már, vagy csak még 12 ellenséges páncélos megsemmisítését írták jóvá a nevére.

A Putlosi kiképzés után Paderbornba az 500. páncélos osztályhoz vezényelték. Itt néhány társával alapját képezte a 503. nehézpáncélos osztály 1. századának, amely Kurszknál a 7. páncéloshadosztály szárnyán került bevetésre. A citadella hadművelet sikertelensége után a német hadsereg megkezdte hosszú visszavonulását, ahol az egyre szaporodó nehézpáncélos osztályokra a legsúlyosabb elhárító harcok terhei nehezedtek. Ezekből az összecsapásokból természetesen Kurt Knispel is kivette a részét. Harcolt Korszun-Sevcsenkónál, Vinnyicánál, Jampolnál és Kamenyec-Podolszknál.


azaz a hadsereg 503. nehézpáncélos osztályát 1942. májusában Neuruppinben állították fel. Harcoltak a sztálingrádi csata utáni elhárítóharcokban, ott voltak Harkovnál és Sztavropolnál. A kurszki kiszögelésben a Zitadelle alatt az alakulat 385 harckocsit 4 rohamlöveget és 265 páncéltörő ágyút semmisített meg.

Részt vettek a Panzer Regiment Bäke alárendeltségben a korszun-sevcsenkoi katlannál folyó harcokban, ahol az osztály egy hónap alatt, mintegy 500 ellenséges harckocsit és rohamlöveget lőtt ki, miközben összesen csupán 9 harckocsit kellett véglegesen leírni az állományából.

Ez után Normandia és egy egészen más háború következett, a Goodwood hadművelet első napján az osztály 13 harckocsijának megsemmisülését volt kénytelen lejelenteni.

A rövid nyugati kitérő után páncélosai erődemonstrációjukkal biztosították a nyilas hatalomátvételt Budapesten. E rövid epizód után az osztály a magyarországi elhárító harcokban vett részt, beleértve az Alföldön zajlókat és a Budapest felmentésére irányuló Konrad hadműveleteket is.

Tiger II of the 503rd, Budapest, October 1944.jpg

1944. december 21-én az 503-asokat betagolták a Feldhernhalle hadosztályba, és ekkortól az elnevezése schwere-Panzer-Abteilung Feldherrnhalle lett.

A német 503, nehézpáncélos osztály, később Feldherrnhalle nehézpáncélos osztály a második világháború folyamán, összesen 1.700 ellenséges páncélost semmisített meg. A harcok során az alakulat 252 Tiger I és II illetve Pz.III harckocsit vesztett. Azonban a 252 elvesztett harckocsijának 49 százaléka 123 darab volt az, amelyet saját legénysége pusztított el és 45 százalék 113 darab volt az, amely ellenséges kilövés áldozata lett. Ez az eredmény 15:1 győzelem:veszteség arányhoz vezetett, amely még az igen eredményes német páncélos csapatoknál is kiemelkedő eredménynek számított.


Időközben a III.Birodalom nyugati határait is támadás érte. Knispelt alakulatával Normandiába vezényelték, ahol részt vett a Caen körüli harcokban. Azonban e kitérő csak rövid volt és az 503-asok ismét a keleti front harcainak sűrűjében találták magukat ezen belül is Magyarországon. Knispel harcolt Mezőtúrnál, Törökszentmiklósnál, Ceglédnél, Kecskemétnél és a garami hídfőben. Ez után az egykori Csehszlovákia területén Nyitra, Laa és Wostitz következett, ahol egy másik páncélos társával együtt végzetesen megsebesült. Kurt Knispel a csehországi Urbau tábori kórházában halt bele a csatamezőn szerzett sebesülésébe, alig tíz nappal az második világháború európai harcainak befejezése előtt életének 24. évében.


Knispel messze a legeredményesebb második világháborús páncélos ász volt, eredményeit a mai napig senki sem döntötte, meg de még csak meg sem közelítette. A feljegyzések szerint egyszer egy T-34-est 3.000 méterről lőtt ki. Rövid katonai pályafutása alatt, volt töltőkezelő, irányzó és harckocsiparancsnok is.

Videó:

Knispelt hírneves társaitól eltérően nem halmozták el kitüntetésekkel, az 50. ellenséges páncélos megsemmisítése után kapta meg az Első Osztályú Vaskeresztet, a 100. harckocsi összecsapása után a az ekkor járó jelvény aranyfokozatát. Mikor Knispel megsemmisítette a 126. ellenséges páncélosát (ezen felül még 20 igazolatlan kilövéssel is rendelkezett) csak a Német Kereszt Arany fokozatával tüntették ki. Ugyanakkor ő volt az egyetlen nem hivatásos német páncélos parancsnok, akit egy Wehrmacht közleményben név szerint megemlítettek. Tiger I és Tiger II parancsnokként Knispel 42 ellenséges páncélos megsemmisítését tudhatta magának.


Az hogy Knispel eredményei ellenére mindvégig törzsőrmester maradt és a propaganda sem kapta fel más hírneves harckocsiászokkal ellentétben, nem kis mértékben volt köszönhető konfliktusainak a náci hatalommal szemben. Megjelenése sem kedvezett annak, amit a propaganda egy példaképtől elvárt, egyáltalán nem volt a katonai fegyelem mintaképe, nem volt sportos alkat ráadásul hosszú hajával és kecskeszakállal egyáltalán nem nyújtott katonás benyomást. Eredményei ugyan megóvták a büntetésektől, de ugyanakkor a megérdemelt elismeréseket sem kapta meg.


A http://karosszektabornok.blog.hu/
nyomán.
***

WW2- TANK ACES, germany STATISTIK (shot enemy tanks)* :

*1.Kurt Knispel 168 s.Pz.Abt. 503
2.Walter Schroif 161 s.SS-Pz.Abt. 102
3.Otto Carius 150+ s.Pz.Abt. 502
4.Johannes (Hans) Bolter 139+ s.Pz.Abt. 502
5.Michael Wittmann 138 s.SS-Pz.Abt. 101
6.Uscha Oberhaber 127 s.SS-Pz.Abt. 102
7.Paul Egger 113 s.SS-Pz.Abt. 102
8.Arno Giesen 111 8./SS-Pz.Rgt. 2
9.Heinz Rondorf 106 s.Pz.Abt. 503
10.Heinz Gartner 103 s.Pz.Abt. 503
11.Wilhelm Knauth 101+ s.Pz.Abt. 505
12.Albert Kerscher 100+ s.Pz.Abt. 502
13.Balthazar (Bobby) Woll 100+ s.SS-Pz.Abt. 101
14.Karl Mobius 100+ s.SS-Pz.Abt. 101
15.Helmut Wendorff 95 s.SS-Pz.Abt. 101
16.Will Fey 80+ s.SS-Pz.Abt. 102
17.Eric Litztke 76 s.Pz.Abt. 509
18.Emil Seibold 69 s.SS-Pz.Abt. 502
19.Karl Brommann 66 s.SS-Pz.Abt. 503
20.Alfred Rubbel 60+ s.Pz.Abt. 503
21.Konrad Weinert 59 s.Pz.Abt. 503
22.Walter Junge 57+ s.Pz.Abt. 503
23.Bobby Warmbrunn 57 s.SS-Pz.Abt. 101
24.Jurgen Brandt 57 s.SS-Pz.Abt. 101
25.Heinz Kling 51+ s.SS-Pz.Abt. 101
26.Heinz Kramer 50+ s.Pz.Abt. 502
27.Alfredo Carpaneto 50+ s.Pz.Abt. 502
28.Heinz Mausberg 50+ s.Pz.Abt. 505
29.Dieter Ustuf 50+ s.SS-Pz.Abt. 103
30.Oskar Geiner 50+ s.SS-Pz.Abt. 103
31.Johann Muller 50+ s.Pz.Abt. 502
32.Joachim Scholl 42 s.SS-Pz.Abt. 102
33.Franz Staudegger 35+ s.SS-Pz.Abt. 101

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése