2016. szeptember 25., vasárnap

Országunk népét minden megszálló hatalom rabszolgának tekintette. ( “TEST - SZELLEM - LÉLEK ” ezek alkotják a harmonikus egységet, – ha ezek közül bármelyik is rab, nem lehetsz szabad! )Későre jár, ideje lefeküdni. -mondta a tanítvány.

Bizony, későre jár. Ideje felébredni! -mondta a mester.

"A világon sehol nincs annyira beárnyékolva, megbéklyózva az emberi elme, és a szabad akarat, mint itthon Magyarországon!

“TEST - SZELLEM - LÉLEK ” ezek alkotják a harmonikus egységet, – ha ezek közül bármelyik is rab, nem lehetsz szabad!

Országunk népét minden megszálló hatalom rabszolgának tekintette, és ez azóta sem változott, hiszen nem kár értünk, ha elpusztulunk:
“Rabszolga-had indulj velünk!!!”

Hosszan lehetne elemezni a Magyarországot sújtó csapásokat pl. tatárjárás, török uralom, mindkét világháború, a 48 és a 1956-os forradalom, …és persze a jelenlegi Európai Unió is, és maga a NATO!

Azt, hogy az elmúlt évszázadokban, évtizedekben milyen gyalázatos tevékenységek folytak, folynak Magyarországon, nem kell ecsetelnem (pl. politika, kormányintézkedések, bank, gazdaság, ipar, egészségügy, oktatás, jog stb.)….ezek az intézkedések mind arra szolgálnak, hogy megtörjék a magyart, hitét vesztett és gyönge legyen!

A magyar ember múltja nélkül semmivé és senkivé lesz!! Ha egy népnek elveszik, “eltörlik” a múltját, akkor ezzel elvágják a gyökereit, amely az ősi hagyományaihoz vezet, ezért a nép gyönge lesz, önbizalmát veszti, s így már könnyen ki lehet fosztani, rabszolgává lehet tenni, végül pedig el lehet pusztítani!

Amely népnek nincsen múltja, annak nincsen hazája és jövőképe sem, és ha végleg elfelejti a múltját, akkor elveszti előbb-utóbb kultúráját, indentitását is!!!
“Egy nép, amely elfelejti történelmét, annak nincs múltja és nincs jövője”…..“- …az a nép, amely megtagadja múltját, elveszti létjogosultságát a jövő nemzetei sorában, – aki pedig őseit tagadja meg, az elkótyavetyéli utódai tiszteletét !!!”.
Érted már a lényeget?

Én a szakák népéből való vagyok, vagyis SZKÍTA, – szabadnak születtem, nem rabnak!!!
És Te ?

Az indiai szent irat, a Vishnu Purana így ír erről:
“A szakák népe felébred és viszi a tüzet más földekre is!

A szakák ébrednek fel elsőként, ahogy évmilliókkal ezelőtt is ők vitték a fényt !! Elsőnek Nimród népe tér magához, utána a többi !”

A “szaka” alatt az ókori indiai szövegek a szkítákat értik, ami nem más, mint a MAGYAR NÉP !! A szkíta nép nem rokon, hanem a magyar nép őse, tehát a “szakák”, vagyis a SZKÍTÁK mi MAGunk, 

MAGyarok vagyunk!
Ébredj MAGyar!

Írta és bejegyezte: Krémer Etelka ( Magyar Etel) a Jégbontó havának 9.-dik napján."

Forrás: magyarno.com


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése