2016. december 2., péntek

Milyen találmányokat adott a világnak Tesla?

Nikola Tesla tiltott találmányai.

 

 A XX. század egyik legnagyszerűbb géniuszáról, a váltóáram atyjáról, a modern varázslónak tartott Nikola Tesláról kevesen tudják, hogy már gyermekkorában egészen különös módon gondolkodott. Vizuális képessége átlag feletti volt.

 

 
Nikola Tesla 1856. július 10-én született a család negyedik gyermekeként a mai Horvátország területén. Édesapja európai műveltségű szerb-ortodox pap, édesanyja szerb lelkészi család sarja volt. Tesla életében 146 szabadalmat jegyeztek be a neve alatt, és róla nevezték el a tesla, azaz a mágneses indukció mértékegységet.Pap vagy mérnök?
Gyermekkorában már több nyelven beszélt és olvasott, s míg kortársai labdáztak, fogócskáztak, addig ő vízkereket épített. Ami nem hasonlított az akkor használatosakra, viszont működött. Az iskolában sokszor már akkor elkezdte kidolgozni a választ, amikor a tanár még be sem fejezte a feladat felírását a táblára.
Felnőtt korában is megőrizte a zsenikre utaló extrém tulajdonságait: séta közben számolta a lépteit, evés előtt megbecsülte az étel térfogatát. Képességeiről legendák keringtek, teljes könyveket volt képes kívülről megtanulni.

Szülei a családi hagyománynak megfelelően papnak szánták, annak ellenére, hogy ő mérnök szeretett volna lenni. Apja, hogy jó pap váljon a fiából, különös gyakorlatokat végeztetett vele: memóriagyakorlatokat, fejszámolásokat, gondolatok kitalálását. Logikáját, emlékezőképességét és kritikai érzékét szerette volna ezzel csiszolni. Középiskolás éveiben maláriajárvány tört ki lakóhelyén, ami kilenc hónapra ágynak döntötte, már-már úgy tűnt, hogy nem éli túl. Édesapja vigasztalásképpen beleegyezett, hogy mérnöknek tanuljon, s ez a tény akkora erőt adott a fiatal Nikolának, hogy rohamos ütemben elkezdett javulni.

Hamarosan megkezdte tanulmányait, s leginkább az elektromosság kezdte el érdekelni. Munkamódszere eltért a kor tudósaiétól, ő nem foglalkoztatott tucatnyi asszisztenst és segítőt, hanem elsősorban fejben dolgozta ki a találmányait. Ha mégis voltak kollégái, ők sem mindig látták át elsőre, hogy mit szeretne, és sokszor kérték, rajzolja le, mire gondol. De Tesla nem szeretett vázlatokat készíteni.
Tesla Budapesten:
Graz-i tanulmányait nehéz anyagi körülményei miatt meg kellett szakítania, majd Párizsba utazott. Ekkor kezdték el építeni Puskás Tivadar találmánya alapján a budapesti telefonközpontot, és Tesla itt kapott munkalehetőséget. Időközben barátkozott össze Szigeti Antal műszerészmesterrel, aki sokat segített neki. Egy közös, hétvégi budapesti sétájuk alkalmával, a Faustból idézve jött rá egy fizikai megoldásra, ahogy széttárta karját. Nyomban le is rajzolta a park porába egy bottal a váltóáramú dinamó és motor vázlatát, amely később fordulatot hozott az egész műszaki civilizációban. Budapesti tartózkodása idején több találmányát is kidolgozta, de anyagi helyzete nem javult. Párizsban talált újabb munkát, az Edison telefontársaságnál. Egy rosszul sikerült céges bemutató után Tesla ötletének köszönhetően az Edison cég elkerülte a csődöt, ám Teslának nem adták meg az ígért jutalmat. Huszonnyolc évesen Amerikába utazott, ahol újra Edisonékhoz került, Thomas Edison alkalmazottja lett. Elméletben és gyakorlatban is értett az elektromossághoz, ezért nagy szükség volt rá. Néhány nap munka után rájött az Edison-féle generátorok fő rendszerhibájára, és felajánlotta a segítségét. Csakhogy az elvégzett munkáért most sem kapta meg az ígért fizetséget, ezért - bár fizetésemelést is ajánlottak neki - végleg otthagyta a Társaságot.

 
Találmányok:
Tesla életében ettől kezdve váltakozott a pénzszűke, és a konszolidált anyagi helyzet. Kutatóként, laboratóriumi munkáihoz, kísérleteihez szüksége volt a pénzre. Családja nem volt, szeretett egyedül élni és alkotni. Élete során többször is támogatták munkásságát, egyik fő támogatója George Westinghouse volt, aki fantáziát látott Tesla találmányaiban, és havi kétezer dolláros fizetésért alkalmazta. Munkáján kívül rendszeresen tartott bemutatókat laboratóriumában ismeretségi és érdeklődési körében, köztük több érdekes dologgal is elkápráztatva közönségét.


Egyik kedvenc mutatványa az volt, hogy két fémlapot tett le a helyiségbe, és az őket körülvevő levegő hamarosan izzani kezdett. Mai napig nem tudni, hogy milyen fizikai jelenségnek köszönhetően hozta létre ezt a mutatványt, de mert nem tartotta fontosnak, nem is szabadalmaztatta ezt a készüléket. Teslát kortársai több esetben inkább varázslónak tartották, mint fizikusnak. Többször bemutatta például, hogy a nagyfrekvenciás, nagyfeszültségű áram nem tett benne kárt, pedig szikrák pattogtak le róla, miközben ő maga kísérteties fényben úszott. Ma ennek a jelenségnek már ismerik az okát a fizikusok.

 Tesla felfedezései tették lehetővé, hogy más kutatók olyan berendezéseket készítsenek, amelyek meghozták számukra a Nobel-díjat, bár ő maga sosem kapta meg az elismerést. Az első világháború előtt kidolgozta a ma radarként funkcionáló berendezés működési elvét, de akkor nem érdeklődtek iránta, csak a második világháború idején vetették be. Az 1922-as évektől kezdve már nem adott be szabadalmat, visszavonultan, anyagilag nehéz helyzetben élt. A második világháború elején jelentkezett a hadügyminisztériumnál, hogy négy találmányát felajánlja, de a hadsereg akkor nem volt kíváncsi rá. Élete során semmilyen tudományos folyóiratban nem publikált, inkább szabadalmakat készített és előadásokat tartott. Jóval megelőzte kortársai gondolkodását, ezért nehezen illesztették be az akkori értékrendbe. Hitt abban, hogy létezik élet más bolygókon, és hogy lehetséges velük kommunikálni.


Szabadenergia:
Egyes források szerint 1931 nyarán Buffalo városkában egy hangtalan, nesztelen és kipufogó gázok nélküli autó suhant az utcákon. Az akkor 70 éves Tesla és az unokaöccse ült benne. Ezt az autót elektromos áram hajtotta, de az áramot nem akkumulátorról nyerte, hanem egy különleges szerkezetből, ami a "szabadenergiából" nyerte az üzemanyagot. Tesla régóta dédelgetett álma volt egy üzemanyag nélküli motor terve, ami fölöslegessé tett volna erőművet, hálózatot egyaránt. Valójában olyan motorra gondolt, amelyik képes üzemanyagként hasznosítani az anyagnak azokat a formáit, amelyek a közönséges földi körülmények között mindenütt jelen vannak. Egyes források szerint ilyen motort Tesla sohasem mutatott be a nyilvánosság előtt, de sokszor nyilatkozta a sajtóban, hogy a feladatot lényegében megoldotta, tehát csak elméleti síkon tudta, hogy hogyan lehet megvalósítani egy ilyen motort, de a gyakorlatban ezt nem tudta kivitelezni.
Tesla és a Tunguzka meteor:
A 20. század első évtizedében Tesla erőfeszítései a vezeték nélküli energiaátvitel megvalósítására összpontosultak. De az évtized közepe táján mély depresszió vett rajta erőt, amiben sok különböző tényező játszott közre: a rádiózással kapcsolatos ellopott felfedezése, financiális problémák, a tudományos világ elutasító magatartása. És ekkor, 1908 június 30-án Közép-Szibériában, a Tunguzka folyó körzetében iszonyatos robbanás következett be. Minden valószínűség szerint meteor volt, noha meteorkrátert máig se találtak. Ám olyan híresztelések keltek szárnyra, hogy talán az elkeseredett Tesla hozta működésbe pusztító energia-fegyverét. A világ azokban a napokban a híres sarkkutatóra, Pearyre figyelt. A legenda szerint a csalódott Tesla azzal akarta felhívni magára a figyelmet, hogy óriási detonációt idéz elő Peary téli szállása, az Ellesmere szigeti Alert és az Északi Pólus közötti lakatlan területen. A célzás azonban nem sikerült pontosan. Az irányzék jó volt, mert a Long-Island-i laboratóriumot és a Tunguzka vidéket összekötő hosszúsági kör pont áthalad Peary akkori szálláshelyén, de a távolság túl nagyra sikerült.
Teslának sok kísérlete nem valósulhatott meg, anyagi nehézségeiből adódóan. A ma nyomdokaiba lépő tudósok, kutatók sincsenek könnyebb helyzetben. A tiszta, természetes energiát szinte üldözik az olaj- és gázkitermelő konszernek.Forrás:

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Mit adott Tesla a világnak? – A tudós legfontosabb tíz találmánya!

 

 

Nikola Tesla végre kezdi felkelteni a figyelmet. Hetven évvel a tudós halála után, a todósok és laikusok is egyaránt kezdenek Tesláról és munkájáról beszélni. Vajon ki volt ő? Csak egy őrült aki áltudományával lett híres, vagy egy komoly tudós aki a legnagyobb elmék közé tartozott? 

 

Tudjuk róla, hogy a kor energiabrókerei erősen támadták Teslát legfőképpen Thomas Edison, akiről manapság azt tanítják az iskolában, hogy egy zseni volt. J.P. Morgan is célkeresztbe vette, csak úgy mint más üzletemberek, feltalálók, és tudósok. Tesla 1934 Január 7.-ei halálakor az amerikai egyesült államok kormányszervei behatoltak Tesla laboratóriumába, és lefoglalták a kéziratait, gépeit, gyakorlatilag mindent amit találtak és ami mozdítható volt. Az információ-szabadság törvény értelmében az FBI Teslával kapcsolatos anyagának egy részét közzétette. Ezeket a cikk végén lehet elolvasni angol nyelven, a további 40 oldalas pdf pedig letölthető a honlapunkról.
De mégis mit adott Tesla – az ember, aki magányosan, és szegénységben hunyt el – a világnak. Jobbá vagy rosszabbá tette a világot, ez nézőpont kérdése, de akárhogy is, kétségtelenül átformálta a világot úgy, ahogy még talán senki a világon.

VÁLTAKOZÓ ÁRAM – itt kezdődött el minden.
Ez volt az ami elindította a manapság az áramok harcának nevezett háborút Tesla és Edison között. Edison víziója, hogy egyenáramot használjunk, nem volt elég hatékony; nagy távolságokon ugyanis veszteséges volt az áram vezetékeken való továbbítása. Ráadásul az egyenáramú motorok kommutátoránál veszélyes szikrázást okozott amit Tesla kritizált. Véleménye szerint jobb lenne ha váltakozó áramot használnánk, ez nagy távolságokon is kis veszteséggel továbbítható, és nincsenek szikrák sem ami tűzveszélyt jelentene. Edison azonban minden áron az Ő saját vízióját akarta megvalósítani, ezért rendszeresen nyilvánosan lejáratta Teslát és az ötletét. Nem egyszer Edison, hogy bemutassa a laikus tömegnek –hiszen akkoriban semmit sem tudott az egyszeri ember az áramról– hogy Tesla váltóárama életveszélyes, ennek szemléltetésére pedig nyilvánosan állatokat csapatott agyon váltóárammal, hogy maga mellé állítsa a közvéleményt. Edison a világnak gyakorlatilag az elektromos széket adta, míg Tesla a biztonságosságot és hatékonyságot ajánlotta ezalatt, és olyan technológiát fejlesztett ki a váltakozó áramra alapozva, amit manapság is minden háztartásban alkalmaznak. Tesla Edison lejáratási kampányára azzal válaszolt, hogy nyilvánosan nagyfeszültséget vezetett át a testén amivel egy fényforrást üzemeltetett.
 
FÉNY – Természetesen nem Tesla találta fel a fényt magát, de feltalált egy manapság is használatos fényforrást. Ezeknek a modern verzióival találkozunk az irodákban, csarnokokban, és Las Vegas utcáin is. Tesla volt aki feltalálta a fluoreszens lámpát, amit manapság –tévesen– neoncsőnek nevezünk. Tesla volt az első aki megalkotta a neonvilágítást is. Tesla a piacon üvegcsöveket vásárolt amit aztán meghajlított oly módon, hogy híres tudósok neveire hasonlítson, a csőbe gázt vezetett és a csőben levő gázt gerjesztette aminek hatására a gáz világítani kezdett. Ezek voltak az első neoncsövek. Tesla a laboratóriumában a fluoreszens lámpa hivatalos feltalálása előtt már jó 40 évvel ezt a rendszert használta.

RÖNTGEN – Az 1800-as években az elektromágneses ionizáló sugárzást erősen kutatták a kor tudósai. Tesla azonban szinte az egész elektromágneses spektrumot végigzongorázta. Mindent a Kirlian fényképezés elődjétől kezdve a manapság használt diagnosztikai eszközökig sok mindent feltalált. A manapság használt diagnosztikai eljárások formálásában Tesla nagy szerepet játszott a találmányai által. A röntgensugárzás diagnosztikára való használatának ötlete, mint minden más ötlete is abból a hitéből fakadt, hogy minden ami az Univerzum megértéséhez szükséges, az körülöttünk van, de az elménket kell használni ahhoz, hogy valódi eszközöket építsünk.

RÁDIÓ – Sokan úgy tudják, hogy Guglielmo Marconi volt az aki feltalálta a rádiót. De a legfelsőbb bíróság 1943-ban végül nem Marconinak adta a szabadalom jogát, hanem Teslának, aki jóval Marconi kiadott szabadalmát megelőzően már demonstrálta a rádió gyakorlati alkalmazását. A rádióhoz kell egy adó és egy vevőberendezés amit Tesla már 1893-ban bemutatott a National Electric Light Association előtt, jóval Marconit megelőzően. 1897-ben Tesla benyújtott két szabadalmat is s US 645576, és US 649621. De a szabadalmi hivatal 1904-ben visszautasította Tesla beadványát és Merconiét részesítette előnyben. Ez részben valószínűleg Marconi anyagi hátterének tudható be, és a szponzoraik között voltak Tesla ellenségei is; Andrew Carnegie és Thomas Edison.

TÁVIRÁNYÍTÁS – Ez a találmány a rádió természetes mellékágaként jött létre. Tesla 1898-ban demonstrálta a távirányítást a gyakorlatban egy model hajón. A hajót rádiójelekkel irányított kapcsolókkal vezérelte. Ezt a technológiát sokáig nem használták, viszont a második világháború idején a németek kiaknázták a lehetőségeit, ugyanis távirányítású tankokat állítottak szolgálatba.


VÁLTÓÁRAMÚ MOTOR – Tesla találmányát népszerűsíti egy Amerikai autóipari vállalat ami magán viseli feltalálója nevét; a Tesla Motors. A technikai specifikációk túlmutatnak ennek a cikknek a tartalmán, de elégséges azt mondani, hogy az eredeti 1930-as találmánya, megváltoztatta a világ arculatát, és korábbi alkalmazása megmenthette volna a világot a Big Oil karmai körül. Az elektromos motort szinte mindenhol megtaláljuk, a háztartásban, az iparban is egyaránt, alkalmazzák porszívókban, fúrókban, ventillátorokban és kompresszorokban. Az elektromos motor napjaink alapvető kellékei a mindennapjainkban, még akkor is ha ez nem tudatosul bennünk amikor használjuk.

ROBOTIKA – Tesla kijelentette hogy „Én minden cselekedetemmel eddig, és jelenleg is azt bizonyítottam, hogy nem vagyok egyéb, mint egy automatikus rendszer ami pusztán csak a külső hatásokra reagál” Teslában tehát megfogant a robot koncepciója. Tesla kijelentette hogy az emberi replikáknak bizonyos mértékben korlátozottnak kell lenniük, növekedésben és szaporodásban egyaránt. Egy olyan világról álmodott, amiben az embereket intelligens gépek veszik körül. Szenzorokkal felszerelt okos autókról is készített terveket.

LÉZER– Tesala lézere a példa arra, hogy a gonosz és a jó miként fér meg egy koponya alatt egymás mellett. A lézerek a műtéteket tagadhatatlanul a jobb irányba formálták, és a jelenlegi digitális médiának az alapját képezik. De ezzel a lépéssel a sci-fi területére is betévedtünk; a lézer mint fegyver gyakorlati alkalmazását több helyen kutatták és kifejlesztették.

VEZETÉK NÉLKÜLI KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ENERGIATOVÁBBÍTÁS – Ez utóbbi kettő volt az energiaóriásoknak az utolsó csepp a pohárban; mi hasznot hozna az energia olyan továbbítása amit nem lehet mérni? Ingyen? Soha! J.P. Morgan támogatta Teslát abban hogy építsen egy tornyot azért, hogy az Univerzum természetes frekvenciáját használva továbbítson adatot, beleértve az információ széles választékát képekben, hang üzenetekben, és szövegben. Ez lett volna a világon az első vezeték nélküli kommunikációs eszköze. Azonban a technológia alkalmas lett volna arra is, hogy vezeték nélkül továbbítson energiát a világ bármely pontjára, ahol bárki által –ha rendelkezik a megfelelő technológiával– kiaknázható lett volna. És ennek a történetnek tudjuk mi lett a vége. J.P Morgan mikor tudomást szerzett erről, leromboltatta a tornyot, és megvonta Teslától a támogatást.
Teslának valószínűleg még rengeteg találmánya porosodik az FBI falai között. Csak szemügyre kell venni azokat a szabadalmakat amiket benyújtott, és máris kialakul egy kép arról, hogy mit akart a világnak adni.

-
Tesla dokumentumok amit az FBI nyilvánosságra hozott:

-*

* DOKUMENTUMFILMEK *

 

A titokzatos Tesla BBC 1982 

 

 

T-akták - A Zseniális Tesla 

 Tesla vs Edison dokumentumfilm 

 

 

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése