2020. július 27., hétfő

MINDENTUDÓ A KENDERRŐLMINDENTUDÓ A KENDERRŐL


A kendermunka - a kender gyógyító ereje - a magyarság egyik legnagyobb ünnepe a kender aratás idejére tevődött

Az életünk minden területén jelen van és hasznosítható ez a csoda növény!

Folyt: Graham-féle egyet nem értés modell !HOGYAN NE ÉRTS EGYET? 

Egy vita során egyet nem értésünket többféleképpen is kifejezhetjük, de nem minden kifejezési mód egyformán értékes. Paul Graham ismert programozó-vállalkozó egy népszerűvé vált írásában rangsorolta a különféle kifejezési módokat, s ennek alapján született meg a Graham-féle piramis, amelynek magyar változatát most elétek tárjuk. Javasoljuk, hogy osszátok! Paul Graham írása itt érhető el: 
Forrás:
  Videó:

Enigmák - Egy sötét sejtés látszik igazolódni:


Világokon át 3. rész - Őselemek, őstörvények: a Mindenség pillérei:A világokon át című tv műsor metafizikai gondolatokkal próbál válaszokat adni a "nagy kérdésekre" illetve vagy kiegészíti vagy támadja a természettudományos elméleteket. A műsor 12 részét egyszerűen azért töltöm fel, mert eléggé pontosan körülírja azt, ami nélkül a békés együttélés elképzelhetetlen. Az egységélmény. A metafizikai (ha úgy tetszik spirituális, ezoterikus vagy szimplán vallásos) értelembe vett egységélmény ismerete nélkül az egész békesség filozófiát el lehet felejteni. Kár az erőlködésért. Tehát, kedves embertestvéreim, nyissátok ki az ablakokat a koponyátokon és merüljetek élvezettel a nagy gondolatok mély vizeibe. 


 
* A metafizikai témákat felvető műsor alapkérdése: áll-e valamilyen szellemi erő vagy rendező elv tapasztalásaink hátterében, vagy vakvéletlenek önkénye vetett minket abba az állapotba, amit életnek nevezünk?

 https://port.hu/adatlap/film/tv/vilagokon-at--vilagokon-at/movie-62297
* A Világokon át c. sorozat megjelent könyv formátumban is!

http://www.vilagokonat.hu/ver2/KONYV/konyv.htm 


-

Emberfeletti (2020) - Láthatóvá tett Láthatatlan: Tudatunk Természetfeletti Képességei:
A több díjat is nyert "Emberfeletti: A Láthatóvá tett Láthatatlan" című dokumentumfilm, természetfeletti képességeket elsajátító hétköznapi emberek tapasztalatain és támadhatatlan bizonyítékokon keresztül cáfolja meg a fősodratú tudomány állításait; a tudatkutatás mindannyiunk számára, mindennapokban alkalmazható legújabb eredményeit mutatja be. A filmrendező médium és tisztánlátó is, így nagy mennyiségű saját tapasztalata van a tudatosság és az érzékszerveken túli érzékelés területén. Egyetemi tudósokkal és tudatkutatókkal kézzelfogható és mérhető(!!!) bizonyítékokat ad ezekre a látszólag csodás jelenségekre, melyeket mindnyájan hasznosíthatunk. A film kétségbe vonhatatlan tudományos eszközökkel bizonyítja, hogy mindannyian képesek vagyunk emberfeletti képességek elsajátítására, amely nemcsak érdekesség, hanem a mindennapi életben is hasznosítható, például közlekedésnél vagy önvédelemnél, sőt komoly és nagyon súlyos betegségek, például született és szerzett vakság esetén is óriási életminőség-javulást érhetünk el. A filmben szereplő úttörő tudományos kísérletek és demonstrációk révén megérthetjük az összefüggéseket saját tudatunk és teremtő erőnk valódi természetéről, az elme és az anyag, valamint a tudat és az elme kapcsolatáról. A gondolataid számítanak. Felfedezhetjük, hogy egy olyan, az elme által kreált virtuális valóságban élünk, amelyben saját elménken keresztül, az elme feletti tudatként, képesek vagyunk irányítani a külső-belső fizikai valóságunkat, beleértve saját DNS-ünket, és így jobb egészséget és egy kiteljesítőbb életet, életélményt alkothatunk magunknak. A film végül megmutatja, hogy amint a láthatatlan világok láthatóvá válnak (a tudatunk és az elménk hatása a külső-belső valóságunkra), úgy ez a magasabb szintű mentális megértés és szellemi tudatosság az embereket emberfeletti emberekké alakítja. A filmben a magas rangú Kaliforniai Egyetem (UCLA) és a Harvard legkülönbözőbb területeket integráló tudósai, önvédelmi sportot gyakorlók, a CIA és az orosz titkosszolgálat egykori kiképzői és jelenkori instuktorok is szolgáltatnak bizonyítékokat. A film hat nap alatt bekerült az iTunes Movies - Top Documentaries közé is.

2020. június 7., vasárnap