2012. december 26., szerda

Egyiptomi hieroglifák Új-Dél Walesben. - Ősi egyiptomi kapcsolat Ausztráliával....

Egyiptomi hieroglifák Új-Dél Walesben.

A cikk még 1996-ban íródott.

Ősi egyiptomi kapcsolat Ausztráliával......

Paul White cikke 1996-ból.

Ausztrália elképesztő hieroglifái 5000 év után még felfedezésre várnak!
Egyiptomi hieroglifákat találtak Új-Dél Walesben.

A hieroglifák elmesélik a korai egyiptomi felfedezők történetét, akik hajótörést szenvedve az ősi Ausztráliában rekedtek. A felfedezés tárgya egy, igen szokatlan sziklarajz-csoport köré összpontosul, a Hunter Valley Nemzeti Parkban, Sydney-től 100 km-re, északra.A rejtjeles vésetek közel egy évszázada részei a terület helyi folklórnak, olyan emberek beszámolóival, akik látták azokat az 1900-as évek elején.

A lelőhelyet titokban családok látogatták az 1950-es években, majd néhány évtizedre feledésbe merült, egészen addig, amíg egy elveszett kutyáját kereső ember újra fel nem fedezte.

A vésetek egy sziklahasadékban találhatók, egy nagy hasított homokkő tömb hasadt felén, mely kis kamrát alkot oly módon, hogy két szembelévő fala egymástól 2-4 méterre van, és egy hatalmas, lapos szikla fedi a keskenyebbik végén.

A hasadék leginkább barlangszerű, és csak egy kis sziklamélyedésen keresztül érhető el fentről vagy lentről, jól álcázva az átlagos bozótjárók elől.

Ha az ember először megy fel a sziklára és mászik a szikla bejáratához, rögtön szembe találja magát a kopott vésetekkel, melyek nyilvánvalóan ókori egyiptomi szimbólumok. Ezek bizony nem azok az átlagos bennszülött, állatmotívumok, hanem valamik, amik teljesen idegenek az ausztrál bozótosban.

Legalább 250 hieroglifa található ott.

A kamra végében, a megmaradt kőtető által védve, van egy figyelemreméltó, nagyméretű véset, mely Anubisz egyiptomi istent ábrázolja, a holtak bíráját.

A hieroglifák elképesztően régiek , a korai dinasztiák archaikus stílusában készültek.

Ez az archaikus stílus csak nagyon kevéssé ismert, és a legtöbb egyiptológus, aki a Középbirodalom írását tanulta,le sem tudja fordítani.

A klasszikus egyiptomi szótárak csak a középbirodalmi írást tudják kezelni, és csak nagyon kevesen vannak, akik a korai formatív stílust olvassák és fordítják

Amiatt, hogy a régi stílus olyan korai jeleket tartalmaz, melyek közel állnak az ősi föníciai és sumer forrásokhoz, láthatjuk, hogy a kutatók, akik valaha is látták ezeket, könnyen bizarrnak, pihentagyúak hamisításainak tekintik.

A kormeghatározó egyiptológus Ray Johnson, aki már fordított rendkívül régi szövegeket a Kairói Nemzeti Régészeti Múzeum részére, végül sikert aratott a két szemben álló fal egyiptomi jeleinek fordításában, melyek a Harmadik Dinasztiából származnak.

A sziklafalak egy tragikus eseményről regélnek, a korai felfedezők hajótöréséről egy furcsa és ellenséges földön, és királyi vezetőjük, Djes-eb korai haláláról.

A három bekeretezett vésetben feljegyezték �RA-JEDEF� nevét, aki a Felső és alsó Nílus királya volt, és Khufu fia, azé a khufué, aki �Sneferu� király fia volt.

Így az expedíció időpontja közvetlenül Khufu (görögül Kheopsz, a Nagy Piramis vélt építtetője) uralkodása utánra tehető.

Djes �eb egyike lehetett a Khufu után trónra került Ra Djedef fáraó fiainak

Egyiptomi dinasztiák.

A hieroglif szöveget látszólag egy tengerész kapitány vagy valami hasonló ember utasításai alapján írták, a fal sarkában lévő véset valami nagyon magas hivatalnoki vagy főpapi rangot mutat.

A rajz beszél az ő Nagyságáról, a szerencsétlen helyre vetődött Hercegről, ki hajótörést szenvedett. Az expedíció vezetője a leírások szerint a Király fia, �Djes-eb�, akit honvágy emésztett. A hieroglifák felvázolják utazását és tragikus halálát. Láthatók a temetési rítus, az imádságok, az előkészületek jelei.

A lelőhely vizuális megfigyelése alapján nyilvánvaló, hogy a parti éghajlat által okozott kopások miatt a vésetek legalább néhány száz, de inkább néhány ezer évesek lehetnek.

When first found the site was completely overgrown with thick vegetation and filled in with smashed rock and a much higher soil line. A number of excavation attempts by interested parties have not turned up any artefacts or bodies but sophisticated and expensive laser scanning techniques have not been applied.

Mikor először felfedezték a helyet, az teljesen be volt nőve növényzettel, teli volt töltve bedobált kövekkel, és földdel volt fedve.

Jelentős bizonyíték, hogy a régiek tudatában voltak a Nagy Déli Föld létezésének. Sumér és maya hagyományok szerint volt egy "elveszett anyaföld" a Csendes-óceánon.

Ausztrália "Antoecia" néven jelenik meg a híres Mallos-féle világtérképen, és még megtalálható Erasztotenész görög térképén is, Kr. előtt 239-ből. nagyon bizonyosnak látszik, hogy az ókori tengermelléki civilizációk képesek voltak hosszútávú óceáni hajóutakra. Különösen a korai egyiptomiak, mint azt a gizai "hajósír" is mutatja.

A Cairo Times szerint, 1982-ben a régészek Fayumnál, közel a Siwa-oázishoz, kenguruk és más erszényesek csontjait ásták ki. Ott vannak még a tisztázatlan aranyozott bumerángok, melyeket Carter professzor talált Tutanhamon sírjában, 1922-ben.

Feltehetően 3000 éves majom szobor.

A szobrot Dal K. Berrys Wolvi tisztította meg a földtől 1966-ban. A majom összetömörült, kemény kőzetből készült, guggoló majomfigurát ábrázol. Úgy hiszik, Thoth egyiptomi istent mutatja, majom képében.

Rex Gilroy 1978-ban ókori, "szabadkőműves" szimbólumokat azonosított, bennszülött barlangrajzok társaságában, néhány mérföldre az 1910 ben megtalált Ptolemaiosz-IV érem lelőhelyétől.

Egy sziklába vésett egyiptomi napkorongot fedeztek fel 1950-ben. A véseten egy harci szekér körvonalai láthatóak, megmutatva annak egy kerekét.

Bowenhez közel, egyiptomi hieroglifákhoz hasonló véseteket fedeztek fel.

Egy onixból kifaragott szkarabeusz bogarat találtak elásva, a Neapean folyóhoz közel, Penrith(NSW) külterületén. Ugyancsak Penrithben, egy 50 láb magas, lépcsős piramis létezik. A Kék Hegyektől nyugatra(NSW) ugyancsak létezik egy hasonló piramis, bár azt hatalmas gránittömbökből építették, és 100 láb (kb. 30 m) magas.

Új-Dél Wales középső részén, a múlt század (1800-as évek!) végén felfedeztek egy bizonyos kultuszt a bennszülöttek között, akik egy Biame nevezetű égi lényt tiszteltek. Biame lélekbíráló szerepe párhuzamos azzal az egyiptomi Thot-tal, aki elvezeti a lelkeket Oziriszhez, a halottak istenéhez, megmérettetésre.

A Hawkesbury-folyó mellett nagyon régi, bennszülött sziklarajzokat találtak, a kontinens furcsa látogatóinak ábrázolásával, akik egyiptomi kinézetűek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése